Bekend van rtl4
Bekend van rtl4
Klantenservice
0413 - 74 70 82
Qshops webwinkel Keurmerk
425 beoordelingen
8.5

Privacy policy

BuyMi.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van gegevens van personen stelt. BuyMi.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens van personen wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden. Omdat onze verwerking van gegevens binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 01 september 2015.

Vastleggen persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op onze website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u wel vragen om u adequaat te identificeren.

Klantgegevens en plaatsen van bestellingen

Wij slaan klantgegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst die u met ons sluit. Denk hierbij aan uw naam, uw adresgegevens, uw e-mailadres en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Deze gegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelling gegevens van dat moment. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling te kunnen leveren, om betalingen af te handelen en om – indien nodig – met u in contact te treden over de uitvoering over de overeenkomst.

E-mail en nieuwsbrief

Indien u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de producten op onze website en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze toestemming geeft u door uzelf in te schrijven voor de nieuwsbrief op de website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij bijvoorbeeld uw adresgegevens aan de door ons ingeschakelde bezorger, zodat deze het bestelde product bij u kan afleveren. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Diensten van Google

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geheel geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gebruik van Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Middels deze cookies kunnen wij bijhouden welke pagina's u opvraagt. Deze informatie gebruiken wij om uw instellingen te onthouden, om te zorgen dat u tijdens een sessie eventueel ingelogd blijft en zodat wij u een overzicht kunnen bieden van de door u als laatst bekeken producten. Op deze manier kunnen wij het gebruiksgemak van onze website optimaliseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via uw browserinstellingen. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van het website beperken. Wij maken op onze website slechts gebruik van cookies die de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website verbeteren. Wij maken dus geen gebruik van zogenaamde 'tracking cookies' ten behoeve van marketingdoeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van derden

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen, inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

Email: info@buymi.nl of per post aan:

BuyMi.nl
Neutronenlaan 80
5405 NH te Uden
Nederland

Kamer van koophandel:73050784

BTW nummer:NL859334338B01

Aangesloten bij keurmerk

BuyMi.nl is aangesloten bij Qshops. www.Qshops.org is een onafhankelijke organisatie die bedrijven die op afstand verkopen, controleert, certificeert en blijft controleren. Consumenten kunnen hierdoor betrouwbaar en veilig kopen bij de aangesloten bedrijven. Zij zijn te herkennen aan het keurmerk dat op de betreffende site wordt gevoerd